Algemene voorwaarden

Volgende verkoopsvoorwaarden zullen van toepassing zijn op de verkoop van alle artikelen die je terugvindt op de website van Fonce NV. De zetel van Fonce NV is gevestigd te 9300 Aalst, Brusselsesteenweg 136 met btw nummer BE 0431.398.887. De bestellingen kunnen enkel gebeuren tussen Fonce NV , bedrijven en/of particulieren. Het feit dat de klant deze voorwaarden niet heeft ontvangen in zijn moedertaal ontslaat hem geenszins van hun toepassing.

Niettegenstaande deze algemene voorwaarden wereldwijd kunnen worden geraadpleegd, werden ze uitsluitend opgemaakt in het Nederlands voor Belgische klanten. Dit omdat het aanbod op deze site uitsluitend bestemd is voor in België woonachtige klanten.

Bij het bestellen van onze producten of bij het aanvaarden van de levering van producten, ben je gebonden door en aanvaard je de verkoopsvoorwaarden. Fonce NV behoudt zich het recht om deze verkoopsvoorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing, dit naar eigen goeddunken.

BESTELLINGEN:

Fonce Nv is gemachtigd om bestellingen te weigeren of te annuleren. Tevens is Fonce Nv gemachtigd om indien nodig derden in te schakelen om bestellingen te realiseren.

Weigering of annulatie zal schriftelijk of per mail gebeuren binnen de maand vanaf ontvangst van de order .

VOORWAARDEN VOOR INSCHRIJVING:

Enkel personen die juridisch bekwaam zijn om bindende overeenkomsten te sluiten kunnen online aankopen doen. Minderjarigen onder de 18 jaar kunnen online geen bestellingen plaatsen.

PRIJZEN

Alle prijzen zijn aangeduid in Euro. Deze prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief verzendingskosten.

·         Je betaling wordt uitgevoerd in Euro.

·         Fonce NV heeft het recht de aangeduide prijs te wijzigen voor je een bestelling plaatst.

Voorraad

De voorraad wordt 2 maal per week geüpdatet. Dus het is mogelijk dat bepaalde modellen en of maten buiten voorraad zijn.

Reservatie

Reservaties kan je zelf afhalen in de winkel. Dat kan gewoon tijdens de openingsuren. Tijdens buitengewone sluiting wegens overmacht (Coronavirus) zijn reservaties niet mogelijk.

Je kan ervoor kiezen een bepaald artikel uit de collectie te reserveren bij Fonce nv. Nadat je je reservatie hebt verzonden, sturen wij je zo snel mogelijk een e-mail of SMS ter bevestiging terug.

Kom je in de winkel terug op je beslissing? Geen probleem. Dan laat je het gereserveerde artikel gewoon achter aan de kassa.

De gereserveerde artikelen blijven tot 5 dagen na reservering gereserveerd voor u.

LEVERING EN VERZENDING

"De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van enige schadevergoeding en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst". De goederen dienen wel op kosten van de consument in hun originele en ongeopende verpakking, met alle labels bevestigd en ongedragen of onbeschadigd terug bezorgd te worden bij Fonce nv en ook volledig op risico van de consument.

Voor maatwerk geldt er geen retourrecht. Artikels die speciaal voor de consument besteld werden (artikels uit het deel 'teamkledij'), kunnen niet teruggestuurd worden naar Foncé NV. Dezelfde regel is van toepassing voor gepersonaliseerde artikels.

Prijzen en verzendingskosten op deze site zijn bedoeld voor levering in België. Je krijgt altijd een e-mail ter bevestiging na goede ontvangst van je bestelling. De bestelde goederen worden dan zo snel mogelijk bij jou thuis bezorgd. Mocht het bestelde artikel niet voorradig zijn, dan melden we dit ook via e-mail.

Leveringstermijnen zijn dus louter indicatief , een laattijdige levering kan nooit leiden tot het bekomen van schadevergoeding . U kan wel annuleren wanneer het artikel niet tijdig geleverd wordt.

KORTINGEN

Er kunnen afprijzingen zijn op artikels . Deze zijn meestal zichtbaar bij raadpleging van het product. Naast de normale prijs vindt U dan de huidige prijs. Weet wel dat afgeprijsde goederen NIET omwisselbaar zijn.

Andere kortingen kunnen toegekend worden aan uw profiel. Deze worden enkel toegevoegd op basis van een bewijs van lidmaatschap bij een sportclub.

Bij grote afname kunnen er ook kortingen toegestaan worden. Gelieve ons hieromtrent eerst te contacteren. Op volgende email adres: info@fonce.be.

BETALINGSMODALITEITEN

Bij zelf afhalen in de winkel

Je betaalt aan de kassa (contant, met Bancontact/MisterCash of cadeaubon). Je brengt bij voorkeur een print van je reservatieformulier mee naar de winkel. Hierop staan de gereserveerde modellen en prijzen vermeld.

Kom je in de winkel terug op je beslissing? Geen probleem. Dan laat je het gereserveerde artikel gewoon achter in de winkel.

Bij thuisbestelling, levering via bpost

Betalingen kunnen gedaan worden met Bancontact/Mister Cash ( via Ogone).

Bij betaling met Bancontact/Mister Cash wordt de debitering direct uitgevoerd. Bij annulatie van de bestelling  verbindt Fonce Nv zich er toe het gedebiteerde bedrag zo spoedig mogelijk terug te storten (max 7 werkdagen na ontvangst van de goederen).

De betaling gebeurt in Euro. Fonce NV is niet verantwoordelijk voor mogelijke extra kosten die voortvloeien uit bankkosten.

Fonce NV zal alle redelijke zorg nemen, voor zover het in haar macht ligt, om de informatie betreffende uw bestelling en betaling te beveiligen. Fonce NV kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden indien derden onrechtmatige toegang zouden verwerven tot de informatie die je verstrekte bij een bestelling op de website van Fonce NV.

VERZENDINGSKOSTEN

Standaard levering in België is gebeurt via Bpost. Hiervoor worden de standaard tarieven van Bpost volgens gewicht in rekening gebracht.

VOORWAARDEN M.B.T. TERUGZENDINGEN/TERUGBETALINGEN

Indien je opteert voor thuislevering kan je, indien je niet 100% tevreden bent of je blijkt het product beschadigd te hebben ontvangen, binnen de 7 dagen na ontvangst, dit product kosteloos binnenbrengen bij Fonce Nv en dit mits overhandiging van het ordernummer en de leveringsnota van de verzendingsdienst. De goederen moeten teruggegeven worden in hun originele verpakking. En mogen niet gedragen zijn of tekenen van gebruik vertonen. Ook moeten alle labels nog aanwezig zijn. En mogen de producten niet afgeprijsd zijn. Afgeprijsde artikels, producten die op maat besteld werden en gepersonaliseerde artikels, worden niet omgeruild.

De goederen moeten teruggegeven worden in hun originele verpakking, plus in de eventuele verpakking afkomstig van het koerierbedrijf. Het bedrag van de geretourneerde artikelen wordt dan terugbetaald op het rekeningnummer vanwaar de betaling verricht werd.

Het retouradres: Fonce NV, Brusselsesteenweg 136, 9300 Aalst.

OVERMACHT

Fonce NV is niet verantwoordelijk voor verlies of schade berokkend door oponthoud of door het niet-uitvoeren van haar verplichtingen vervat in deze voorwaarden, indien deze veroorzaakt zijn door staking, bezetting, rellen, oorlog, brand, overmacht, ongevallen, gebreken of tekorten bij de leveranciers van Fonce NV, beperkingen opgelegd door de overheid, het niet-toekennen van import- of exportlicenties, onderworpenheid aan de wet, voorschriften of bevel, of te wijten aan andere omstandigheden of oorzaken die effect zouden hebben op het slecht uitvoeren van deze voorwaarden, of om het even welke omstandigheid buiten de macht van Fonce NV.

BEVOEGDE INSTANTIES EN RECHTSPRAAK

De verkoop van goederen is volledig onderworpen aan de Belgische wetgeving en eventuele geschillen zullen worden beslecht door de rechtbank van Dendermonde.

HOOFDINGEN EN VERBREKING

Indien een bepaalde bepaling of bewoording in deze overeenkomst onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar zou worden of zou verklaard worden wegens om het even welke reden, dan zal deze bepaling of bewoording uitvoerbaar blijven voor zover wettelijk mogelijk, en zal de geldigheid, wettelijkheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen op geen enkele manier getroffen of beïnvloed worden.

GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

De verkoop van producten van de Fonce website gebeurt elektronisch. Zodoende ben je ermee akkoord dat Fonce NV elektronisch met je communiceert. Het is Fonce NV toegestaan je e-mailberichten en andere mededelingen te sturen m.b.t. je bestelling via internet.

Voor zover toegestaan door de wet, ga je ermee akkoord dat bovenstaande elke wetgeving vervangt die andere methodes of timing voorschrijft m.b.t. de ontvangst van kennisgeving aangaande jouw bestelling.

Fonce NV is gerechtigd berichten via andere weg te sturen (bv. per post) en heeft ook het recht geschreven berichtgeving te ontvangen indien deze wijze elders in de overeenkomst gespecificeerd is.

Voor zover toegestaan door de wet ga je, in het geval van betwisting, ermee akkoord de aanvaardbaarheid van bewijsstukken van een bestelling, berichtgeving, mededeling of boodschap via elektronische weg tussen de partijen binnen deze overeenkomst niet te betwisten.

RECHT OP TOEGANG VAN UW GEGEVENS

Je hebt steeds het recht om je gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of je gegevens te verwijderen uit ons bestand. Je kunt ons daarvoor steeds contacteren via e-mail: info@fonce.be.